Zihinsel Etkilenimli Bireyler Destek Eğitim Programı

Zihinsel Yetersizlik Nedir?

Zihinsel yetersizlik, hem zihinsel işlevde bulunma hem de pek çok günlük kavramsal, sosyal ve pratik becerileri içeren uyumsal davranışlarda önemli ölçüde sınırlılıklarla tarif edilen ve 18 yaşından önce ortaya çıkan bir yetersizliktir. TANIM VE SINIFLANDIRMA Tanım 6 Zihinsel yetersizlik tanısı, çocuğun ortalamanın altında zihinsel işleve sahip olması, zekâ testleri ile ölçülen zekâ puanının 70 ZB altında olması, buna ek olarak en az iki uyumsal becerisinde anlamlı sınırlılıkların olması iletişim, öz bakım, günlük yaşam, kendini yönetme ya da kişiler arası ilişkiler gibi beceri alanlarında en az iki ya da daha fazlasının sınırlı olması ve bu sınırlılıkların 18 yaşından önce ortaya çıkması ile konulur.

Sınıflandırma

Psikolojik Sınıflandırma. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar genellikle zekâ testleri ile elde edilen zekâ puanlarına göre sınıflandırılırlar.

Eğitsel Sınıflandırma. Bu sınıflamada zekâ bölümü sınıflaması esas alınarak, zihinsel yetersizliği olan çocuklar; eğitilebilir, öğretilebilir ve ağır derecede zihinsel yetersizliği olan bireyler olarak üç grupta toplanabilir. Hafif derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar eğitilebilir, orta derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar öğretilebilir ve ağır derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar da yine ağır derecede zihinsel yetersizliği olan çocuklar olarak sınıflandırılır.

Nedenler

Zihinsel yetersizliğin birçok nedeni vardır. Zihinsel yetersizliğe neden olan etmenler dört başlıkta incelenebilir:

Doğum öncesi nedenler

Gebelik döneminde geçirilen hastalıklar • Gebeliğin özellikle ilk üç ayında uzun süre devam eden yüksek ateş • Gebelikte hekim denetimi dışında kullanılan ilaçlar • Alkol, sigara ve zararlı madde kullanımları • Kansızlık • Kronik hastalıklar • Annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi • Kazalar

Doğum sırasındaki nedenler

Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması

Güç ve uzun süren doğum

Doğum sırasında beyin zedelenmesi

Erken doğum

Düşük doğum ağırlıklı dünyaya gelen bebek

Doğum sonrasındaki nedenler

Bebeğin anne sütü alamaması

Bebeğin yeterli miktarda ve nitelikte beslenememesi

Çevre kirliliğine maruz kalma

Uyaran eksikliği

Demir eksikliği

Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit vb.)

Metabolik hastalıklar (fenilketonüri, hipotroidi vs)

Geçirilen kazalar sonucunda beyin zedelenmesi

Genetik nedenler

Kromozom hastalıkları (Down sendromu, Fragile X, Williams sendromu, Prader-Willi Sendromu)

Beyin gelişimiyle ilgili nedenler ‘’mikrosefali, hidrosefali’’

Akraba evlilikleri

Tanılama Süreçleri

Zihinsel yetersizliği olan çocukların gelişim alanlarındaki özellikleri ile yeterli ve yetersiz yönlerinin, bireysel özelliklerinin ve ilgilerinin belirlenmesi amacıyla tıbbî, psikososyal ve eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecine tanılama denilmektedir.

Fenilketanuri

Fenilketanuri, ailevi geçişli metabolik bir hastalıktır. Proteinli gıdalarda bulunan fenilalanin isimli aminoasid, fenilalanin hidroksilaz isimli enzim eksikliği nedeniyle karaciğerde parçalanamaz. Fenilalanin ve metabolitleri kan ve dokularda birikir. Çocuğun gelişmekte olan beynini harap ederek ileri derecede zihinsel engelli olmasına  neden olur.Fenilketonüri (FKU) çekinik genler ile taşınır. Hastalığın ortaya çıkması için anne ve babanın taşıyıcı olması gerekmektedir. Hastalıkta cinsiyet ayrımı yoktur. Kız ve erkek çocuklarda aynı sıklıkta görülür. Tedavi zeka geriliği, konuşma bozukluğu vb. bulguların ortaya çıkmasını önler.

mikrosefali.jpg

Mikrosefali

Mikrosefali baş çevresinin yaş ve cinsiyete göre ortalamanın altındaki iki standard sapmadan daha küçük olduğu nörogelişimsel bir bozukluktur. Mikrosefali konjenital olabileceği gibi, yaşamın ilk birkaç yılında da gelişebilir.

hidrosefali.png
Hidrosefali

Hidrosefali, beyinde ve beyin çevresinde aşırı sıvı birikmesidir. Hastalığın ismi “su” ve “kafa” anlamına gelen Latince sözcüklerden oluşur. Çocuklarda görülen ve doğuştan gelen hidrosefalinin görülme sıklığı yaklaşık 500 çocukta 1’dir. Ayrıca ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir. Biriken bu sıvıya beyin-omurilik sıvısı (BOS) denir. Bu sıvının çoğu, beynin içindeki sıvı alanlarda (ventriküller) bulunur. Amacı beyni ve omuriliği korumaktır. Bu sıvının dolaşımı sırasında bir ya da birkaç noktada engellenmesine ve bu nedenle oluşan sıvı birikimine Hidrosefali adı verilir.

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Zihinsel Etkilenimli Bireyler Destek Eğitim Programı” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir